På söndag firar vi gudstjänst i Sindoro Rosenträdgård

Denna vecka inbjuder vi till bön i Bergslagskyrkan Nora onsdag kl 11. På söndag firar vi ekumenisk gudstjänst i Sindoro Rosenträdgård klockan 10:00, mot utkanten av vår stad. Hans Kristofersen predikar för oss.

Precis som i söndags samlas vi som kan 09.40 vid kyrkan för att kunna hjälpa varandra med eventuell samåkning. Se kartan nedanför för vägbeskrivning. Adressen är Bergslagsgatan 82 i Nora.

Välkommen!