Lyssna igen: Anna Lennartsson predikade om Andens gåvor från Romarbrevet 12

Nu kan du höra Annas predikan om Andens gåvor från dagens Gudstjänst. Anna baserade undervisningen på Rom 12:3-13, och Efe 4:11-12. Texten kan du läsa här nedanför.
Om du har en smart telefon kan du lyssna på inspelningen i den, mer om hur man gör det kan du läsa här. Du kan lyssna på predikan i spelaren nedanför eller gå till sidan ”predikan”.

Välkommen att lyssna!

Rom 12:3-13

”Men med stöd av det som Gud i sin nåd har gett mig vill jag varna er var och en för att ha för höga tankar om er själva. Tillämpa självkritik, i enlighet med hur mycket tro ni har, och tron har ni fått från Gud. Det finns många delar i den kropp vi har, och varje del har sin speciella funktion. På samma sätt utgör vi i Kristus en enda kropp, även om vi är många. Och de olika delarna är till för varandra. Vi har olika gåvor utifrån den nåd vi fått. Någon kan profetera och ska göra det i förhållande till sin tro. Den som kan tjäna ska göra det. Den som kan undervisa, ska undervisa. Den som kan uppmuntra andra, ska göra det. Den som har förmågan att ge till den som behöver, ska göra det med ett generöst hjärta. Den som har förmågan att leda andra, ska ta sin ledaruppgift på allvar. Och den som visar barmhärtighet, ska göra det med glädje. Visa varandra uppriktig kärlek. Avsky det onda, och håll fast vid det som är gott. Älska varandra så som syskon bör göra. Gör allt för att visa hur mycket ni uppskattar och respekterar varandra. Var inte slöa utan brinnande i anden, när det gäller att tjäna Herren. Var glada i hoppet, uthålliga när ni får lida, och be ständigt. Hjälp de heliga med allt de behöver, och visa gästfrihet.”

Efe 4:11-12
”Han gjorde några till apostlar, andra till profeter, evangelister, pastorer och lärare. De ska utrusta de heliga för deras tjänst att bygga upp Kristus kropp…”