För barnen

Under påskhelgen fick barnen som deltar i Söndagskul uppleva hur den första nattvarden med Jesus var.

”Jesus” delar ut nattvard till lärjungarna.

Mycket pyssel, bak och annat skoj för barnen som är med i Söndagskul.

Söndagskul

På söndagarna när vi har gudstjänst har vi ”söndagskul” för barnen varannan vecka.
”Söndagskul” är till för barn från 3 år och uppåt, (yngre barn får vara med tillsammans med en vuxen).
Söndagsskolans utformande varierar från gång till gång, men vi utgår från materialet – Leva livet. Som regel är man med i början av gudstjänsten och går till söndagskul efter en stund.

För mer information kontakta Anna Lennartsson: pastor@bergslagskyrkan.se