Församling

Välkommen att fira Gudstjänst med oss i Bergslagskyrkan.

Bergslagskyrkan i Nora är ansluten till Pingströrelsen och Evangeliska Frikyrkan. Församlingen består idag av ca 120 medlemmar.

Varje söndag kl 11.00 firar vi gudstjänst – en högtid och tillfälle till fest! Sång, musik, bibelundervisning, förbön och gemenskap runt kaffeborden är viktiga inslag.

Församlingens vision och målsättning går ut på att göra Jesus Kristus känd, trodd och efterföljd i Nora. Vår huvudverksamhet har vi också i Nora centralort.

Som församling vill vi möta just dina behov. Vi vill vara medvandrare och vägvisare i livet med Jesus Kristus.

Följ också med i vad som händer i vår kyrka genom att besöka ”Program” och de olika avdelningarna på hemsidan.

Varmt välkommen till Bergslagskyrkan i Nora!