Församlingsmöte den 30 september

Efter Gudstjänsten den 30 september har vi församlingsmöte för kyrkans medlemmar i cafévåningen. Välkommen.