Lyssna igen: Gustav Marklund predikade om uthållighet och fokus på Jesus när livet är utmanande

Söndagen den 27 maj gästades vi av pastorsstudenten Gustav Marklund. Han predikade för oss om uthållighet som kan behövas i relationer, och hur man kan fästa blicken på Jesus istället.

Välkommen att lyssna!

Gustav baserade sin predikan på Hebreerbrevet 12:1-3 (Folkbibeln):
När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss.  Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset, utan att bry sig om skammen, och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och tappar modet.