Lyssna igen: Nils Holmberg utmanade oss att se Jesusbarnet i flyktingens ögon

Nils Holmberg påminde oss om att även Jesusbarnet var flykting och att vi bör se lite av Jesus i människor på flykt.

Söndagen den 25 december gästades vi av Nils Holmberg. Han predikade för oss om flyktingens utsatta läge och det faktum att även Jesusbarnet var en flykting. Nils fru, Marie-Anne Holmberg, läste bibeltexten från
Luk 2:1-14 i början av predikan.

Du kan lyssna på predikan i spelaren nedanför, alternativt kan du gå till sidan ”Predikan från 2018”. Du kan också lyssna genom din smarta telefon, mer om hur det går till kan du läsa om här!

Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.

Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.

I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.”