Lyssna igen: Uno Gustafsson predikar om hur vi kan höra när Gud kallar oss till tjänst

Söndagen den 26 november hade vi förmånen att lyssna till Uno Gustafssons predikan. Temat för dagen var att höra när Gud kallar oss till tjänst. Dessutom fick vi höra Karibu Singers framföra sin musik.

Karibu singers sjöng för oss.

Uno baserade sin predikan på Matt. 23:37-39 och Matt. 24:1-2 som ni kan läsa nedanför:

Matt. 23:37
Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. 38 Se, ert hus kommer att stå öde. 39 Ty jag säger er: Härefter skall ni inte se mig, förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.”

Matt. 24:1
1 När Jesus lämnade templet och var på väg ut, kom hans lärjungar fram och visade honom på tempel-byggnaderna. 2 Men han sade till dem: ”Ni ser allt detta. Amen säger jag er: Här skall inte lämnas sten på sten. Allt skall brytas ner.”

Du kan lyssna på predikan genom att starta den i spelaren nedanför, eller gå till sidan predikan.

Välkommen att lyssna!