Pålysningar: Bön, Gudstjänst och föreläsningar om new age

En ny vecka väntar i Bergslagskyrkan. På bilderna nedanför kan ni se det som händer i Bergslagskyrkan framöver. Välkommen på våra sammankomster.