Pålysningar: Ekumenisk nyårsbön i Svenska kyrkan och på söndag predikar Anna


Ekumenisk nyårsbön i Svenska kyrkan idag Måndag.

Välkommen till en ny vecka fylld med aktiviteter i Bergslagskyrkan. Redan idag måndag blir det ekumenisk nyårsbön i Svenska kyrkan. Den börjar klockan 17:00 under ledning av Britta Landin. Bekante Nils Holmberg från Missionskyrkan kommer dessutom predika.

På söndag den 6 januari är det Gudstjänst i Bergslagskyrkan. Det blir nattvard, Anna predikar och Stig spelar och sjunger med oss.

Välkommen till våra sammankomster

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.