Pålysningar för veckan: Bön på onsdag och på söndag kommer LP-stiftelsen på besök

Programpunkter i Bergslagskyrkan denna vecka:

Onsdag klockan 10:00 Bön i Bergslagskyrkan

Söndag klockan 17:00, Gudstjänst. LP-stiftelsen står för både sång och predikan.

Välkommen till sammankomsterna!