Pålysningar: Sista juniveckan innehåller bön och Gudstjänst med nattvard

Sista veckan i juni inleds med bön i Bergslagskyrkan. Klockan 10:00 är det som gäller. Kom och be tillsammans med andra.

På söndag är det åter Gudstjänst i Bergslagskyrkan. Klockan 17:00 är det som gäller och Anna Lennartsson predikar. Det blir nattvard och Erika sjunger lovsånger. Om väderleken tillåter är det grillning ute efteråt.

Välkommen på sammankomsterna!