Pålysningar: Vi firar nationaldagen på onsdag och på söndag predikar Annette

En ny sommarvecka ligger framför oss. Denna vecka är det nationaldagsfirande på onsdag.

Bergslagskyrkan kommer finnas med i det tåg som vandrar från torget i Nora ner till bryggeriområdet. Där kommer ett firande hållas. De som vill gå med i Bergslagskyrkans fantåg kan komma till torget klockan 15:45. Efter det stora firandet fortsätter vi i Bergslagskyrkans trädgård. Vi tänder grillarna klockan 1730. Ta med egen mat att grilla och dricka att dricka. Vi umgås och har trevligt och kanske blir det även lite lekar för den som vill.

På söndag, klockan 11 är det Gudstjänst igen. Vi får besök av Annette Valdemarsson som kommer predika för oss. Sång blir det också, från Josefin Sennbrinks föräldrar Håkan och Liza Leandersson. Gudstjänsten innehåller också nattvard.

Välkommen till alla samlingar!