Predikan

Ansvarig utgivare för vår podcast är Ruth Almlöv, mer information finns under ”Styrelsen och råd”


12 november 2017

Predikan: ”Bibelns storord” – del 7 – Guds kärlek. Hosea 11:1-11
Predikant: Anna Lennartsson


5 november 2017

Predikan: ”Bibelns storord” – del 6 – Nåd. Romarbrevet 5:12-21
Predikant: Anna Lennartsson


 29 oktober 2017

Predikan: ”Bibelns storord” – del 5 – Frälsning. PS 103:8-13, Rom 5:1-11, Joh 3:14-18
Predikant: Anna Lennartsson


22 oktober 2017

Predikan: ”Bibelns storord” – del 4 – Tro. Romarbrevet 4:13-25
Predikant: Anna Lennartsson


15 oktober 2017

Predikan: ”Bibelns storord” – del 3 – Omvändelse. Mar 1:14-15, Luk 24:46-48
Predikant: Anna Lennartsson


8 oktober 2017

Predikan: Den nya sången. 
Predikant: Nils Holmberg


1 oktober 2017

Predikan: Vår hängivenhet till Gud. Matt 6:31-33
Predikant: Maria Bengtsson


24 september 2017

Predikan: ”Bibelns storord” – del 2 – Synd och dess konsekvenser. 4 Mos 20:2-13
Predikant: Anna Lennartsson


 17 september 2017

Predikan: ”Bibelns storord” – del 1 – Vad är synd egentligen?
Predikant: Anna Lennartsson


10 september 2017

Predikan: ”Gud styrka i det svaga”. 2 Kor 11:30-12:10
Predikant: Gustav och Frida Marklund


27 augusti 2017

Predikan: ”Att leva med ett annat perspektiv – den andliga dimensionen/kampen”. Efesierbrevet 6:10-13
Predikant: Anna Lennartsson


20 augusti 2017

Predikan:  ”Att döpas till Kristus Jesus”. Rom 6:1-14
Predikant: Anna Lennartsson


 13 augusti 2017

Predikan:  ”Om att kämpa den goda kampen”. 1 Thess 5
Predikant: Björn Söderberg


6 augusti 2017

Predikan:  ”Gud hör din bön”. Jona 2:1-11
Predikant: Roger Thörn


30 juli 2017

Predikan:  Förvandlingens fest och Kristi förklarings dag. Matteus 17:1-9
Predikant: Nils Holmberg


9 juli 2017

Predikan:  Vad är förlåtelse? Luk 6:36-42
Predikant: Stein Westli


2 juli 2017

Predikan:  Vad är rättvisa? Luk 15:11-32
Predikant: Emanuel Strandh


18 juni 2017

Predikan:  Att leva med ett annat perspektiv – Del 16 – Jesus och den yttersta tiden. Upp 1:1-8, Upp 7:1-4 och Upp 21:3-7
Predikant: Anna Lennartsson


11 juni 2017

Predikan:  Att leva med ett annat perspektiv – Del 15 – Tema: Himlen och evigheten. Fil 3:18-21
Predikant: Anna Lennartsson


 4 juni 2017

Predikan:  Den Helige Ande och det levande vattnet – Joh 7:37-39
Predikant: Emanuel Strandh


28 maj 2017

Predikan: Att leva med ett annat perspektiv – Del 14 – Tema: Förlåtelse. 1 Matt 18:21-35
Predikant: Anna Lennartsson


7 maj 2017

Predikan: Att leva med ett annat perspektiv – Del 13 – Tema: Sex.  1 Korinthierbrevet 6:9-20
Predikant: Anna Lennartsson


30 april 2017

Predikan: Herden och fåren – Joh 10:22-30
Predikant: Emanuel Strandh


23 april 2017

Predikan: Att leva med ett annat perspektiv – Del 12 – Vad säger NT om lidande? 1 Pet 1:3-9, 1 Pet 2:19-25, 1 Pet 4:12-14,                   1 Pet 5:8-11
Predikant: Anna Lennartsson


Påskdagen 16 april 2017

Predikan: Vad är ditt gensvar på den viktigaste frågan i ditt liv? Vad du tror om evangeliets kärna; Jesu uppståndelse från de döda,       1 Kor 15:12-22.
Predikant: Anna Lennartsson


Långfredagen 14 april 2017

Predikan: Orden om korsfästelsen och Jesu död, Markusevangeliet 15:21-41.
Predikant: Göran Ängsved


9 april 2017

Predikan: Att leva med ett annat perspektiv – Del 11 – Bibelns syn på invandrare, 1 Mos 12:1-3.
Predikant: Anna Lennartsson


2 april 2017

Predikan: ”Försonaren” Joh 3:11-21.
Predikant: Emanuel Strand


19 mars 2017

Predikan: ”Har du tro för Guds mäktiga verk framöver?” Luk 1:39-55.
Predikant: Anna Lennartsson


12 mars 2017

Predikan: ”Vad ska jag göra för att få evigt liv?” Du skall älska som den barmhärtige samariten, och du ska alltid älska så, Luk 10:25-37.
Predikant: Anna Lennartsson


5 mars 2017

Predikan: ”Prövningens stund”, Mark 1:12-13.     Predikant: John Sundell läser Emanuel Strands predikan


26 februari 2017

Predikan: Att leva med ett annat perspektiv – Del 10 – ”Pengarna och vårt och givande”,  2 Kor 8:8-15,   2 Kor 9:6-15.             Predikant: Anna Lennartsson


12 februari 2017

Predikan: Nåd och tjänst, Fil 3:7-14.  Predikant: Shirley Blair Warg, pastor Missionskyrkan, Nora


05 februari 2017

Predikan: Guds tröst, 2 Kor 1:3-11.    Predikant: Josef Bergdahl, lärare på Örebro Missionsskola


29 januari 2017

Predikan: Att leva med ett annat perspektiv – Del 9 – Pengarna och våra hjärtan, 1 Tim 6:7-14, 17-19.   Predikant: Anna Lennartsson


15 januari 2017

Predikan: ”Det vi väljer att visa upp”.    Predikant: Emanuel Strandh


8 januari 2017

Predikan: Att leva med ett annat perspektiv – Del 8 – Arbete och 24-7-efterföljelse, Neh 3:1-10, 17-22 Predikant: Anna Lennartsson     PDF: Klicka här!


1 januari 2017

Predikan: Jesus, världens hopp, Heb 1:1-3.     Predikant: Anna Lennartsson     PDF:  Klicka här!


Julotta, 25  december 2016

Predikan: Ordet blev kött, Joh 1:1-18 .    Predikant: Anna Lennartsson     PDF: Klicka här!


 18  december 2016

Predikan:  Att leva med ett annat perspektiv – Del 7 – Gud använder det svaga, 1 Kor 1:18-31.    Predikant: Anna Lennartsson      PDF: Klicka här!


11  december 2016

Predikan: Att leva med ett annat perspektiv – Del 6 – Hur hanterar vi svaghet, 2 Kor 12:1-10.   Predikant: Anna Lennartsson     PDF: Klicka här!


13 november 2016

Predikan: Att leva med ett annat perspektiv – Del 5 – Lärdomar från Daniel – att tro på Gud i ett hedniskt land.

Predikant: Anna Lennartsson     PDF: Klicka här!


6 november 2016

Predikan: Att leva med ett annat perspektiv – Del 4 – Döden, döden, döden…     Predikant: Anna Lennartsson     PDF: Klicka här!


30 oktober 2016

Predikan: Att leva med ett annat perspektiv – Del 3 – Att leva med Jesus som Herre, Matt 16:13-28.     Predikant: Anna Lennartsson     PDF: Klicka här!


16 oktober 2016

Predikan: Att leva med ett annat perspektiv – Del 2 – Bibeln, förlegad myt eller en auktoritet i våra liv?     Predikant: Anna Lennartsson     PDF: Klicka här!Klicka här!


9 oktober 2016

Predikan: Att leva med ett annat perspektiv – Del 1 – Rom 12:1 – Förvandlas genom förnyelsen av våra tankar, Rom 12:1-2

Predikant: Anna Lennartsson     PDF:Klicka här!


^ Predikoserie – Att leva med ett annat perspektiv. 9 oktober –  ^


9 oktober 2016

Predikan: DEL 5 – Församlingen, en korsmärkt gemenskap, 1 Kor 12:12-27

Predikant: Anna Lennartsson     PDF: Klicka här!


28 augusti 2016

Predikan: DEL 4 – Församlingen som Kristi kropp, 1 Kor 12:12-27     Predikant: Anna Lennartsson     PDF: Klicka här!


12 juli 2016

Predikan: DEL 3 – Guds mission – NT – Gud sände sin son till världen, 1 Joh 4:9-10, 14, Joh 3:16-17   Predikant: Anna Lennartsson     PDF: Klicka här!


29 maj 2016

Predikan: DEL 2 – Guds mission – GT – Jona 3:10-4:11    Predikant: Anna Lennartsson     PDF: Klicka här!


8 maj 2016

Predikan: DEL 1 – Förbli i Kristus, Joh 15:1-10    Predikant: Anna Lennartsson     PDF: Klicka här!


^ Predikoserie – Guds förkroppsligande på jorden – missionell församling. Fem avsnitt, 8 maj – 4 september 2016 ^


17 juli 2016

Predikan: Från Död till Liv, Joh 11:1-44   Predikant: Anna Lennartsson     PDF: Klicka här!


10 juli 2016

Predikan: Tomhet, idel tomhet, Pred 1:2-9, 2:1-2   Predikant: Anna Lennartsson     PDF: Klicka här!


3 juli 2016

Predikan: Att vinna sitt liv genom att mista det, Matt 16:24-27   Predikant: Anna Lennartsson     PDF: Klicka här!


1 maj 2016

Predikan: Seendets Gud – Hagar och Ismael, 1 Mos 16:1-13, 21:8-20a   Predikant: Anna Lennartsson   PDF: Klicka här!


© Bergslagskyrkan 2017-
Om du vill använda materialet från denna sida – gör det med tillstånd. Kontakta oss på via e-post. Klicka här! 

Musiken i våra podcasts hämtar vi, royaltyfritt, från www.bensound.com