Predikan 2016

Julotta, 25  december 2016

Predikan: Ordet blev kött, Joh 1:1-18 .    Predikant: Anna Lennartsson     PDF: Klicka här!


 18  december 2016

Predikan:  Att leva med ett annat perspektiv – Del 7 – Gud använder det svaga. 1 Kor 1:18-31.    Predikant: Anna Lennartsson      PDF: Klicka här!


11  december 2016

Predikan: Att leva med ett annat perspektiv – Del 6 – Hur hanterar vi svaghet? 2 Kor 12:1-10.   Predikant: Anna Lennartsson     PDF: Klicka här!


13 november 2016

Predikan: Att leva med ett annat perspektiv – Del 5 – Lärdomar från Daniel – att tro på Gud i ett hedniskt land.

Predikant: Anna Lennartsson     PDF: Klicka här!


6 november 2016

Predikan: Att leva med ett annat perspektiv – Del 4 – Döden.     Predikant: Anna Lennartsson     PDF: Klicka här!


30 oktober 2016

Predikan: Att leva med ett annat perspektiv – Del 3 – Att leva med Jesus som Herre. Matt 16:13-28.     Predikant: Anna Lennartsson     PDF: Klicka här!


16 oktober 2016

Predikan: Att leva med ett annat perspektiv – Del 2 – Bibeln, förlegad myt eller en auktoritet i våra liv?     Predikant: Anna Lennartsson     PDF: Klicka här!Klicka här!


9 oktober 2016

Predikan: Att leva med ett annat perspektiv – Del 1 – Ett annat perspektiv att förvandlas genom förnyelsen av våra tankar. Rom 12:1-2

Predikant: Anna Lennartsson     PDF:Klicka här!


^ Predikoserie – Att leva med ett annat perspektiv. 9 oktober –  ^


9 oktober 2016

Predikan: DEL 5 – Församlingen, en korsmärkt gemenskap, 1 Kor 12:12-27

Predikant: Anna Lennartsson     PDF: Klicka här!


28 augusti 2016

Predikan: DEL 4 – Församlingen som Kristi kropp, 1 Kor 12:12-27     Predikant: Anna Lennartsson     PDF: Klicka här!


12 juli 2016

Predikan: DEL 3 – Guds mission – NT – Gud sände sin son till världen, 1 Joh 4:9-10, 14, Joh 3:16-17   Predikant: Anna Lennartsson     PDF: Klicka här!


29 maj 2016

Predikan: DEL 2 – Guds mission – GT – Jona 3:10-4:11    Predikant: Anna Lennartsson     PDF: Klicka här!


8 maj 2016

Predikan: DEL 1 – Förbli i Kristus, Joh 15:1-10    Predikant: Anna Lennartsson     PDF: Klicka här!


^ Predikoserie – Guds förkroppsligande på jorden – missionell församling. Fem avsnitt, 8 maj – 4 september 2016 ^


17 juli 2016

Predikan: Från Död till Liv, Joh 11:1-44   Predikant: Anna Lennartsson     PDF: Klicka här!


10 juli 2016

Predikan: Tomhet, idel tomhet, Pred 1:2-9, 2:1-2   Predikant: Anna Lennartsson     PDF: Klicka här!


3 juli 2016

Predikan: Att vinna sitt liv genom att mista det, Matt 16:24-27   Predikant: Anna Lennartsson     PDF: Klicka här!


1 maj 2016

Predikan: Seendets Gud – Hagar och Ismael, 1 Mos 16:1-13, 21:8-20a   Predikant: Anna Lennartsson   PDF: Klicka här!

© Bergslagskyrkan 2016-
Om du vill använda materialet från denna sida – gör det med tillstånd. Kontakta oss på via e-post. Klicka här! 

Musiken i våra podcasts hämtar vi, royaltyfritt, från www.bensound.com