Styrelsen och Råd

Bergslagskyrkans styrelse: 
Ruth Almlöv
ordförande
073-061 00 32
ordf@bergslagskyrkan.se
Stig Almlöv
076-174 36 69
stigalmlov@hotmail.com
Andrea von Rotz
Anna Lennartsson
föreståndare
070-209 75 89
pastor@bergslagskyrkan.se
Dan Lundqvist
073-1078724
danmlundqvist@gmail.com
Gunilla Nordh Karlsson
070-554 73 71
0587-138 70
nilla_nordh@me.com
Kent Millard

John Sundell
070-677 75 74
john.sundell@telia.com
Bergslagskyrkans råd:
Ekonomiråd: Anders Lindström, Lars-Olov Olsén, Anita Petersson
Personalråd: Ruth Almlöv, Anita Petersson
Fastighetsråd: Peter Forsling, Rolf Karlsson, Lennart Möller
Second Hand-råd: Börje Eriksson, Johannes Gustafsson, Gunilla Karlsson, Lilian Möller
Barn & Ungdomsråd: Karin Forsling, Anna Lennartsson, Åsa Wallin
Diakoniråd: Ruth Almlöv, Stig Almlöv
Utsmyckningsråd: Berit Ragné, Birgitta Skoglund, Åsa Wallin
Gudstjänstråd: Karin Forsling, Gunilla Karlsson, Erika Lindberg, Lilian Möller
Caféråd: Lisbeth Bäckström, Gunilla Karlsson