Barn & Ungdom

Söndagsskolan

Söndagsskolan är vår aktivitet för barn från fem år och äldre, (yngre barn får vara med i sällskap av en vuxen). Den pågår varje vecka under samma tid som gudstjänsten pågår i kyrksalen. Som regel är alla med på gudstjänsten en stund innan barnen går till sin egen samling.
Innehåll och utformning för söndagsskolan varierar från gång till gång. Men vi utgår från materialet Leva livet och där finns en lektion med lite variation beroende på ålder.

Övergripande ansvarig för denna verksamhet är Karin Forsling, 076-148 23 28 och Karen Souza, 073-335 08 52 & karen@gavannora.se.

Torsdax

Torsdax är en aktivitet för mellanstadiebarn som anordnas kvällstid 4 torsdagar på hösten och en familjegudstjänst med bibelutdelning.
Torsdax möts också 4 torsdagar på vårterminen med en familjefest som avslutning. Torsdax innefattar tävlingar, olika aktiviteter/grupper, plus samling med bibel och bön.

 

Hemgrupp

Precis som vi har hemgrupper för vuxna möts även ungdomarna, från 13 år och uppåt i en hemgrupp. Den varierar i sitt utformande, men oftast möts man i ett hem, vi har kul, läser Bibeln och ber tillsammans.