Ge en gåva

Ekonomi

Församlingens verksamhet finansieras av frivilliga gåvor/donationer.
För att vi ska kunna göra det vi vill samlar vi in pengar.

Men vi ser också att Bibeln och nya testamentet talar mycket om pengar och vi förstår att givande och generositet är en naturlig del av ett kristet liv. Därför gläds vi åt alla medlemmar som troget och regelbundet ger av sina pengar till församlingen och på så sätt bär vår verksamhet.

För att kunna göra ännu mer än vi gör idag, är du välkommen att bli en av våra bärare!

Swish

Det går att överföra pengar till församlingen via Swish-nummer 123-550 25 96.

Bankgiro

Du kan stödja vårt arbete genom att skicka in pengar till vårt bankgiro: 279-8510.

Månatlig överföring

Om du föredrar att regelbundet föra över pengar direkt från ditt bankkonto till församlingens, kan du lämna ett överföringsuppdrag till din bank på en månatlig summa som du bestämmer själv.
Denna summa förs sedan över från ditt bankkonto till församlingens en gång i månad på valfritt datum. Även blanketter för regelbundet överföring finns på expeditionen och i foajén.

Kyrkoavgift

Kyrkoavgiften är också ett enkelt sätt att stötta församlingen ekonomiskt. Du behöver bara skicka in ett skriftligt medgivande. Fördelen med detta är att det sköts automatiskt när du väl skickat in ditt medgivande, dessutom ges denna gåva av din bruttoinkomst vilket innebär att det blir mer pengar till mottagaren, än om du ger av din redan skattade inkomst. Du behöver inte vara medlem i vår församling för att ge kyrkoavgift. Du kan dessutom ge kyrkoavgift till flera samfund, även Svenska kyrkan. Ger du din kyrkoavgift via pingströrelsen går 70% till vår församling och återstående 30% går till pingst arbete i Sverige. Kontakta Ruth Almlöv: 073-061 00 32, för mer information.

Arv och andra donationer

Om du skulle vilja skänka eller testamentera till Bergslagskyrkan i Nora är din gåva efter mottagandet befriat från skatt på ränteintäkter, aktieutdelningar samt realisationsvinster. Vilket är positivt både för dig som ger och för församlingen som mottagare. För mer information kring denna typ av givande kontakta Dan Lundström, ekonomiansvarig i församlingen. MAIL