Mission

Mission

Gud har en mission och den tar sig uttryck i och genom församlingen. Ibland talar man om att församlingen bedriver mission, men församlingen är Guds mission. Guds mission som vi får bli en del av, och är en del av handlar om att fler människor ska få lära känna Gud och Jesu kärlek till en helhetsförvandling. Att man ska få ta del av hela evangeliet som också hjälper hela människan.

Vi i Bergslagskyrkan söker leva hela våra liv i linje med detta. Vårt sociala arbete är en mycket stor del av missionen här i Nora. Men vi understödjer också andra som rent konkret jobbar för att fler människor ska få uppleva hur Jesus kan förvandla deras liv.

Familjen Karlsson i Mellanöstern

På ett internationellt plan stöttar vi familjen Lisa & Pelle Karlsson* som jobbar med församlingsplantering i Mellanöstern. Familjen Karlsson har bott på plats sedan 2015 och söker där möta sina nya landsvänner med evangeliets budskap. Visionen är att få se hur människor kommer till tro på Jesus och börjar leva i efterföljelse av Honom där i sin egen kultur. Familjen Karlsson är kopplade till och utsända av missionsorganisationen, Youth with a Mission.

*Namnen är fingerade av säkerhetsskäl.

Ian och Virginia Tone i Rumänien

Ian Tone är pastor och jobbar med aktivt församlingsarbete i Rumänien tillsammans med sin fru Virginia. Vi är med och stöttar deras arbete ekonomiskt. Församlingen växer och arbetet blomstrar.

Bibeläventyret

Vår pastor, Anna Lennartsson är utsänd av alla kyrkor i vår kommun, till alla skolor i vår kommun för att jobba med bibeläventyret. Bibeläventyret är ett program framtaget av svenska bibelsällskapet som riktar sig till mellanstadieelever. Man går på ett mycket pedagogiskt och uppskattat sätt igenom Bibeln med gamla testamentet i åk 4 och nya testamentet i åk 5. Hela Bibeln från början till slut.
Här kan du läsa mer om Bibeläventyret.

Sjukhuskyrkan

Vi är också med och stöttar sjukhuskyrkan, som jobbar med evangeliskt arbete på våra sjukhus runtom i Sverige. Vi stöder även Skandinaviska turistkyrkan, som möter skandinaver på semester på Kanarieöarna. Vi stöder också Hela människan, socialt arbete på kristen grund, som bl.a. jobbar med caféer i Nora.