Sammankomster

Gudstjänst, söndagar 11.00

Vi firar gudstjänst tillsammans varje söndag, 11.00, (med undantag av högsommaren då vi möts i kyrkans trädgård, 18.00 för enklare samlingar). Under terminerna finns även söndagsskola för barnen, de har sin egen gudstjänst under samma tid de vuxna möts.
Vi möts tillsammans för att göra tjänst inför Gud, för att tillbe Honom. Det gör vi genom att be och sjunga tillsammans, vi lyssnar till Guds ord, och vi gensvarar på ordet som har gått ut.

Möjlighet till att få förbön/välsignelse finns. Som regel firar vi också nattvard första söndagen i månaden.
Vi tror att gudstjänsten är viktig, både för oss och för vårt samhälle. Vi tror att Gud gläds åt att vi möts, och vi möts för att det är ett av kännetecknen på att vi är Guds folk. Både gamla och nya testamentet talar om detta, 2 Mosebok kapitel tre vers 12 och Hebreerbrevet kapitel 10 vers 25, Efesierbrevet kapitel 5 vers 19.

Hemgrupper

Många av församlingens medlemmar och även andra vänner till oss finns med i en av våra olika hemgrupper. Vi möts som regel på onsdagar ojämna veckor när vi inte har bön på kvällen, men det finns undantag.
Hemgruppen är en mindre gemenskap med olika antal människor, men har till syfte att vara ett växthus för tron. Där får vi lära känna varandra lite bättre, vi kan vara mer personliga än i gudstjänsten och vi kan dela livet på ett djupare sätt. Det är en plats där vi uppmuntrar varandra att söka och se var Gud finns aktiv i våra enskilda liv. Vi möts hemma hos varandra, umgås, läser Bibeln och ber tillsammans.

Bönesamlingar

Jesus förutsätter att de som följer Honom ber. Han säger inte ”om ni ber” utan ”när ni ber”. Bön är en del av ett kristet liv och vi i Bergslagskyrkan tror på bön. Vi tror att vi genom bön kan få samarbeta med det Gud vill göra genom att be och sen se saker hända. Därför möts vi till bön varje vecka under höst och vårtermin. Ojämna veckor möts vi onsdagar 10.00 och jämna veckor onsdagar 19.00.

Alpha & Beta

Alpha är en grundkurs i kristen tro. Konceptet och starten kommer från Holy Trinity Brompton i London och Alpha hölls för första gången 1977, men har sedan utvecklats till att bli en världsvid verksamhet inom kyrkan. Alpha handlar om att bemöta existentiella frågor och funderingar i livet. Det är för vem som helst som är nyfiken på att samtala och fundera kring kristen tro. Vid varje träff möts man till en måltid, man lyssnar på ett föredrag på givet ämne eller tittar på en film och samtalar sedan vidare i mindre grupper. Inga förkunskaper krävs, du kan komma helt förutsättningslöst. Utvärderingarna vittnar om att folk har roligt, finner vänner för livet, och finner tro som håller för hela livet.

Beta är en fortsättning efter alpha som vi också håller ibland, som regel har vi en alpha eller beta kurs varje termin. För mer information, datum osv, kontakta Anna Lennartsson. Kurserna hålls i samarbete med studieförbundet Bilda.
Om Alpha – Alpha Sweden (alphasverige.se)